Arvot ja ajatukset

Ihanteeni ja päämääräni on vapauden, tasa-arvon ja solidaarisuuden yhteiskunta, yhteistyön ja rauhan maailma sekä puhdas ja turmeltumaton ympäristö.

Comments are closed.