TAVOITTEEKSI VIRIKKEELLINEN VANHUUS

Espoon Demareiden tavoitteena on riittävän ja laadukkaan kotihoidon turvaaminen vanhuksille. Tavoite on tärkeä, koska kodinomaisia yhteisöllisiä asumis- tai hoitopaikkoja on Espoossa vähän. Palvelutalojen asiakasmaksut, vuokrat ja saatavuus rajoittavat pääsyä näihin palveluihin. Toisaalta monet vanhukset haluavat asua kotonaan mahdollisimman pitkään.

Vanhus tarvitsee turvallisen kodin ja ihmissuhteita. Monilta vanhuksilta on elämänkumppani kuollut tai häntä ei ole ollutkaan. Virikkeellinen elämä ja sosiaaliset suhteet ovat hyväksi mielenterveydelle ja ehkäisevät ja hidastavat muistisairauksia. Jos vanhuksen liikkuminen on heikon toimintakyvyn tai vaikkapa hissittömän kodin vuoksi vaikeaa, jäävät kodin ulkopuoliset virikepalvelut häneltä käyttämättä.

Hyvinvoinnin edistäminen on Espoon velvollisuus myös tulevaisuudessa. Espooseen on saatava kattava vanhusväestöä koskeva tarvekartoitus ja toimintasuunnitelma vanhusten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. On varmistettava, että yhteisöllisen asumisen hoitokotiin tai palveluasuntoon pääsee halutessaan jokainen vanhus, jota yksin kotona asuminen masentaa tai jonka toimintakyky on heikko. Koko vanhusväestö on tavoitettava ja saatava palvelujen ulottuville. Kotiin annettaviin palveluihin tulee liittää vanhusten virikkeellistä ja sosiaalista elämää edistäviä palveluja, joita voitaisiin myös ostaa alan järjestöltä.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.