ENSI- JA TURVAKOTIPAIKKOJA OLTAVA RIITTÄVÄSTI

Länsiväylässä 8.3.2017 oli artikkeli otsikolla: Ensikoti pelasti adoptiolta. Nuori Tea -äiti harkitsi lapsensa antamista pois. Ammattitaitoinen neuvolan täti kuitenkin auttoi Tean ensikotiin.

Espoossakin on ihmisiä, joiden elämänhallinta kaipaa tukea. Lapsuudenkodissa ei kenties ole opittu elämän perusasioita; ruuan valmistusta, rahan käyttöä tai lapsen hoitoa. Tällöin nuoren ahdistus voi olla suuri, kun raskaus alkaa. Ensikoti voi opastaa perustaidoissa ja auttaa pahimman ylitse.

Lapsen etu on ensisijaisesti kasvaa omassa perheessään. Jos syntymäkoti ei ole turvallinen, tarvitaan lastensuojelua. Vanhemman alkaessa pohtia lapsensa antamista adoptioon, on vanhemmille annettava perinpohjaisen harkinnan tueksi tieto kaikista saatavilla olevista sosiaalipalveluista ja taloudellisista tukitoimista. Tean tapauksessa neuvola ja ensikoti toimivat oikea-aikaisesti nuoren äidin tukena. Äiti ja lapsi saivat mahdollisuuden kasvaa perheeksi yhdessä.

Espooseen muuttaa uutta, nuorta väkeä joka päivä. On varmistettava, että ensikotipaikkojen määrä ja tarve kohtaavat. Lisäksi on varmistettava neuvolahenkilökuntalle riittävät voimavarat tukea vanhemman ja lapsen yhteiseloa.

Lisäksi olisi tärkeää saada kasvavaan Espooseen jälleen turvakoti. Espoon turvakoti suljettiin vuonna 2012. Suomessa naisiin ja lapsiin kohdistuu väkivaltaa jopa omassa kodissa. Fyysistä väkivaltaa asuinkumppaninsa taholta kohtaa Suomessa useampi kuin joka neljäs nainen.

Naisiin kohdistuvan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja poistamista koskeva Istanbulin sopimus edellyttää riittävää turvakotiverkostoa. Turvapalvelujen järjestämisvastuu on kunnilla, ja tämän vuoden alusta lukien valtio rahoittaa turvakotitoimintaa.

Tulevaisuuden kunnassa hyvinvoinnin edistäminen on avainasemassa. Riittävä määrä ensi- ja turvakotipaikkoja on hyvinvointipalvelua parhaimmillaan. Kun autetaan perhettä, autetaan koko ympäröivää yhteisöä.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.